Топ-стаття

00:04 13.02.2019

Читати далі

Фотоогляд новин

Lucrările de lichidare a consecințelor exploziei de pe bulevardul Moscovei continuă

Політика

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

17:03 03.10.2018
În perioada 30 iunie – 1 iulie 2018 la Cernăuți a avut loc cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, desfăşurat  anual, în urma acordului încheiat între ţările participante: Polonia, Ucraina, Ungaria şi România – informează Agenția BucPress.

Читати далі

Новини молдавської громади

Unvoluntaral Corpuluipăcii a închei atmisiunea sa în satul Mamaliga, regiunea Cernăuți

00:00 03.01.2019

Din decembrie 2016  pînă la sfîrșitul lunii noiembrie anului curent, în școala de cultură generală din Mamaliga, raionul Nouă Sulița, a lucrat ca voluntaral Corpului PăciiWhitneyCarter, originară din Washington, SUA. În decurs de acești doi ani, ea a confirmat dorința de a lucra într-o altă țară, de data această - umăr la umăr cu elevi și profesori de la Mamaliga. Whitney a trăit în aceleași condiții și se confruntă sau se bucura cu aceleași dificultăți sau succese căși ceilalți membri ai comunei Mamaliga. Ea a fost nunumai un ajutor pentru profesori, ea a fost,de fapt, învățător, un specialist de carte la perfect, o sursă de idei noi pentru toți.

După cum a menționat profesoara de limba engleză de la școala din Mamaliga, Cezara Ambramciuc,în decurs de acești doi ani Whitney, împreună cu profesorii locali de limbi străine, au făcut destul de mult: au fost realizate un șir de lecții și activități extrașcolare în limba engleză, care pentru toți au rămas de neuitat, a fost înființat un sediu englez în școală pentru professori și pentru diferite categorii de vîrstă a copiilor, au cîștigat un Grant pentru un cabinet de limba engleză în școală, pe baza instituției de învățămînt din Mamaliga doiani la rîndau fost organizate tabere de vară de limbă engleză pentru copii.

La lecțiile ce ducea d-na Carter se putea vedea diferite metode, ce nu prea se practică în sistemul nostru, e vorba de lecții în formă de jocuri, cu diferite sarcini educative interesante. Ca urmare, elevii și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă, ceea ce înseamnă că lor le va fi mai ușor de a călători prin lume și a comunica în limba engleză. În genere, acestlucru a fost o experiențăexcelentă de a învăța o mulțime de noicuvinteșiexpresiiînlimbaengleză pentru foarte multe persoane. ”Elevii și profesorii auavutocazia de a aflamultelucrurinoiși de a auziengleza în live. Frumos, cîndînțelegi o persoană care vorbeștelimbaengleză de la naștere”, - a menționat d-na Abramciuc.

Pentru mai mulți învățători și elevi, împreună cu Whitney acești doiani au trecutfoarterepede... La sfîrșitul misiei sale în Ucraina, de fapt d-na Carter mult și a călătorit prin țara noastră, directorul școlii Ghenadii Ionițoi a înmînat Whitney în dar de recunoștință o broderie excelentă și o mențiune. De fapt cele mai frumoasele mențiuni sînt cuvintelecaldeșiîmbrățișările de la acei care au rămas pentru d-na Carter pe veci prieteni.

Ultima sa masură extrașcolară în școala din mamaliga Whitney a petrecut cu uceniciisai în forma de concurspentruceamaibunăprezentare de carte a unui autordin Marea Britanie sau din alte țări anglolingvistice, și bineînțeles, în limba engleză. Pentrustrăduințele depuseșipetrecereatimpului interesant, Whitney i-a servitpetoțicopiiicu pizza, iarprofesorilorle-a dăruit mici cadourifrumoase cu autograful său.

Administrația școlii din Mamaliga, corpul didactic, elevii, părinții lor aduc sincere mulțumiri d-nei WhitneyCarterpentrumuncărodnicășirăbdarenelimitată,iar CorpuluiPăcii SUA -mulțumirepentru o mareșansădecooperareinternațională.

M.Verstiuc

 

Читати далі